Skilmálar

Verð á vöru og sendingakostnaður
Öll verð í vefverslun eru með inniföldum 11%
vsk en sendingakostnaður bætist síðan við
áður en greiðsla fer fram. 
Sendingakostnaður er 1.790 kr. fyrir pantanir 5.000 kr og yfir.
Desma áskilur sér rétt á að bæta rukka fyrir sendingarkostnað ef ekki er tekið á móti pöntun er hún berst.
Desma áskilur sér rétt á að hætta við pöntun ef að einhverjum ástæðum teljum við viðskiptavin ekki vera komin/n með aldur til að versla áfengi.
----
Gölluð vara
Sé vara gölluð er viðskiptavinum boðin ný vara í staðin og greiðum við allan sendingakostnað
sem um ræðir eða endurgreiðum ef þess er krafist. Að öðru leiti vísast til laga um
neytendakaup nr. 48/2003 og laga um neytendasamninga.
----
Trúnaður (öryggisskilmálar)
Seljandi heitir kaupanda fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar frá kaupanda verða ekki afhentar þriðja aðila undir neinum kringumstæðum. Um skilmála þessa gilda ákvæði laga um húsgöngu- og fjarsölu nr. 96/1992, ákvæði laga um lausafjárkaup nr. 50/2000 eftir því sem við getur átt og ákvæði laga um neytendakaup nr. 48/2003. Allir frestir sem nefndir eru í lögum nr. 96/1992 byrja að líða er móttaka vöru á sér stað. Desma áskilur sér rétt til að hætta við pantanir, t.d. vegna rangra verðupplýsinga eða aldurstakmarka og einnig að breyta verðum eða hætta að bjóða upp á vörutegundir fyrirvaralaust.
 ----
Lög og varnarþing
Samningur þessi er í samræmi við íslensk lög.
Rísi mál vegna hans skal það rekið fyrir
Héraðsdómi Reykjavíkur
Governing law / Jurisdiction These
Terms and Conditions are in
accordance with Icelandic law.